Elastyczność popytu

Elastyczność popytu – miara względnej zmiany wielkości popytu, wywołanej względną zmianą określonego czynnika wpływającego na popyt. Informuje o wrażliwości wielkości popytu na zmiany czynników, które go kształtują.

Elastyczność popytu jest dana wzorem:

gdzie:

– elastyczność popytu względem czynnika
– przyrost popytu,
– wielkość popytu,
– przyrost czynnika
– wartość czynnika

Jeśli elastyczność wówczas mówimy, że popyt jest doskonale elastyczny, tj. każda zmiana wartości czynnika X przekłada się na znaczne zmiany wielkości popytu.

Jeżeli wówczas mówimy, że popyt jest elastyczny, tj. niewielka zmiana czynnika kształtującego popyt skutkuje znaczną zmianą wielkości popytu.

Gdy to mamy do czynienia z elastycznością jednostkową popytu (inne określenia: neutralna, wzorcowa, proporcjonalna), tj. względne zmiany wartości czynnika odpowiadają takim samym względnym zmianom wielkości popytu.

Jeśli wówczas popyt jest nieelastyczny (sztywny), tj. nawet znacząca zmiana wartości czynnika powoduje jedynie niewielkie zmiany wielkości popytu.

Jeżeli wówczas popyt jest doskonale nieelastyczny (doskonale sztywny), tj. zmiany wartości czynnika nie mają wpływu na wielkość popytu.

Rodzaje elastyczności popytuEdytuj

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Moroz E., Podstawy mikroekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  • Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  • Varian H.R., Mikroekonomia, wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.