Elektrownia kondensacyjna

Elektrownia kondensacyjnaelektrownia cieplna pracująca według termodynamicznego obiegu Rankine’a. W odróżnieniu od elektrociepłowni ciepło uzyskane przy skropleniu pary wodnej, która opuszcza turbinę parową, tracone jest do otoczenia.

W elektrowniach kondensacyjnych wykorzystywane są kondensacyjne turbiny parowe.