Elvis

imię męskie

Elvisimię męskie pochodzące od staroangielskiego Eall-wis, czyli mądrego. Staroangielskie akcentowane „a” często przechodzi w „e”, a więc AlvisElvis. Czasami w wyjaśnieniach etymologii imienia alternatywne podaje się, że pochodzi ono od nazwiska Elwes, a wiążąc ją z nazwą Alwyn.

Osoby o tym imieniu edytuj