Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum

Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum z (łac.) Podręcznik Symboli, definicji i deklaracji o sprawach wiary i moralności (zwany również w skrócie Enchiridion Symbolorum, lub w zależności od wydania jako Denzinger, Denzinger-Schönmetzer (DS)[1] lub Denzinger-Hünermann) jest zbiorem - rodzajem podręcznika - najważniejszych katolickich wyznań wiary oraz dokumentów Magisterium Kościoła dotyczących nauczania w sprawach wiary i moralności. Zawiera on orzeczenia od początku II w. do dziś.

Pierwszy Enchiridion Symbolorum, zawierający 128 dokumentów został opublikowany przez niemieckiego teologa Heinricha Denzingera w roku 1854.

Po wielu wznowieniach w roku 1963 ukazało się całkowicie nowo-opracowane 32. wydanie Denzingera, tzw. Denzinger-Schönmetzer (skrót. DS), którego współtwórcą był Jezuita Adolf Schönmetzer.

Polskim odpowiednikiem takiego zbioru jest Breviarium Fidei[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Wykaz Skrótów, str. 720. Poznań: Pallotinum, 1994. ISBN 83-7014-221-4.
  2. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Stanisław Głowa, Ignacy Bieda. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1997. ISBN 83-7015-360-7.