Enterprener (także: antreprener, z fr. entrepreneur) – w okresie I Rzeczypospolitej, przedsiębiorca teatralny.

Była to osoba dysponująca określonym kapitałem finansowym, zajmująca się przygotowaniem i wystawieniem dzieł teatralnych, począwszy od znalezienia lokalu, poprzez uzyskanie stosownych zgód od lokalnych władz, aranżację dekoracji, uzyskanie tekstów sztuk, aż po zaangażowanie aktorów, muzyków, personelu technicznego, rozreklamowanie przedstawień i rozliczenie kwestii finansowych. Przedsiębiorca taki czerpał zyski z opłat od publiczności. Enterprenerem był np. Wojciech Bogusławski w początkach teatru zawodowego w Poznaniu[1].

Współcześnie termin entrepreneur tłumaczy się jako przedsiębiorca.

Przypisy

edytuj
  1. Jarosław Maciejewski, Teatry poznańskie w latach panowania króla Stanisława Augusta, PWN, Warszawa-Poznań 1986, s. 8-9, ISBN 83-01-07027-7.