Erotyki (Kniaźnin)

Erotyki – zbiór erotyków Franciszka Dionizego Kniaźnina wydany w dwóch tomach w 1779 w Warszawie.

Erotyki
Ilustracja
Strona tytułowa I tomu
Autor

Franciszek Dionizy Kniaźnin

Typ utworu

zbiór erotyków

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Warszawa

Język

polski

Data wydania

1779

Wydawca

w Drukarni Nadwornej J.K.Mci.

Zbiór podzielony jest na 10 ksiąg, zawierających ponad 350 utworów. Kniaźnin wykorzystał różne wzory literackie, jak antyczna elegia, anakreontyk, utwory Petrarki, barokowa liryka staropolska, poezja francuska XVII i XVIII w. Sam autor nie był zadowolony z wierszy i systematycznie niszczył opublikowane tomy, w związku z czym zachowało się niewiele egzemplarzy. Niektóre teksty wielokrotnie przerabiał. Erotyki Kniaźnina były etapem rozwoju liryki miłosnej, prowadzącym do romantycznej poezji erotycznej.

Bibliografia

edytuj
  • Teresa Kostkiewiczowa: Oświecenie. Słownik literatury polskiej. Gdańsk: słowo / obraz terytoria; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007, s. 50-51. ISBN 978-83-7420-092-9.
  • Mieczysław Klimowicz: Oświecenie. Wyd. IX - 5 dodruk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 341-351, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 978-83-01-13845-5.

Linki zewnętrzne

edytuj