Erytrokruoryna

Erytrokruorynabarwniki oddechowe o budowie zbliżonej do mioglobiny. Występuje w postaci kompleksów złożonych z wielu podjednostek we krwi skorupiaków i pierścienic, a także w postaci pojedynczych łańcuchów w mięśniach innych bezkręgowców i minogów. Nadaje hemolimfie kolor czerwony.