Euneos (gr. Εὔνηος) – według mitologii greckiej król wyspy Lemnos, syn Jazona i Hypsipile, brat Toasa[1].

Euneos
mityczny król Lemnos
Dane biograficzne
Ojciec

Jazon

Matka

Hypsipile

Rodzeństwo

Toas

Wspólnie z bratem uwolnił matkę, przebywającą w niewoli u króla Nemei Likurga, i sprowadził ją na ojczystą Lemnos[1]. Podczas wojny trojańskiej, chociaż nie brał bezpośredniego udziału w walkach, wspierał Greków, dostarczając do ich obozu wina[1][2]. Za podarowany Patroklosowi drogocenny krater ze srebra odkupił od niego pojmanego Likaona, syna Priama[1][2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Jenny March: Dictionary of Classical Mythology. Oxford: Oxbow Books, 2014, s. 93. ISBN 978-1-78297-635-6.
  2. a b Pierre Grimal: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008, s. 187. ISBN 978-83-04-04673-3.