Europejska konwencja krajobrazowa

Każda ze Stron podejmie działania na rzecz: a) prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia ludzi, jako wyrażenia dzielonej przez nie różnorodności kulturowej i przyrodniczej oraz podstawy ich tożsamości;

b) ustanowienia i wdrożenia polityki w zakresie krajobrazu ukierunkowanej na ochronę, gospodarkę i planowanie krajobrazu (...)

c) ustanowienia procedur udziału ogółu społeczeństwa, organów lokalnych i regionalnych oraz innych stron zainteresowanych zdefiniowaniem i wdrożeniem polityki w zakresie krajobrazu (...)

d) zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego i własną polityką kulturalną, środowiskową, rolną, społeczną i gospodarczą, jak również z wszelką inną polityką, która bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje na krajobraz.

Art. 4 Konwencji[1]

Europejska konwencja krajobrazowa[a] – wielostronna umowa przyjęta w ramach Rady Europy 20 października 2000 roku we Florencji, ratyfikowana przez Polskę w roku 2004.

Głównym celem Konwencji jest promowanie działań na rzecz krajobrazu, jego ochrona, zarządzanie i planowanie oraz organizowanie europejskiej współpracy w tym zakresie (art. 3)[1].

Do Konwencji nawiązują polskie polityki krajowe dotyczące zagospodarowania przestrzennego i polityki ekologicznej[2].

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. pisownia użyta w dokumencie (niezgodna z zasadami polskiej ortografii): Europejska Konwencja Krajobrazowa

PrzypisyEdytuj

  1. a b Europejska Konwencja Krajobrazowa (pol. • ang. • fr.), Internetowy system aktów prawnych, Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98
  2. Anna Majchrowska: Realizacja zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, „Czasopismo Techniczne”, Politechnika Krakowska, z. 7-A/2007 [dostęp: 6.02.2015]