Eurosystem

Eurosystem – struktura funkcjonująca w ramach unii gospodarczej i walutowej[1], wprowadzona jako pojęcie do prawa pierwotnego UE wraz z przyjęciem traktatu lizbońskiego[2].

Eurosystem stanowi część Europejskiego Systemu Banków Centralnych[1]. W jego skład wchodzi Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne państw strefy euro[1].

Podstawowym zadaniem Eurosystemu jest utrzymywanie stabilności cen. Celem dodatkowym, który może być realizowany wyłącznie bez uszczerbku dla celu podstawowego, jest wspieranie ogólnej polityki gospodarczej w UE. Cele te są realizowane z wykorzystaniem zestawu instrumentów polityki pieniężnej, w tym: operacji otwartego rynku, operacji kredytowo-depozytowych, nakładania na instytucje kredytowe wymogu utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rachunkach w Eurosystemie.

Eurosystem jest kierowany przez organy decyzyjne EBC[3]: Zarząd EBC oraz Radę Prezesów, którą tworzą Zarząd EBC wraz z prezesami banków centralnych Eurosystemu. Eurosystem będzie istnieć obok ESBC, dopóki wszystkie państwa członkowskie UE nie przystąpią do strefy euro[4].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Ryszard Wierzba: Europejski Bank Centralny. W: Bankowość centralna od A do Z. Narodowy Bank Polski, s. 156.
  2. Łukasz Szymczyk: Implikacje Traktatu z Lizbony dla uwarunkowań instytucjonalnych funkcjonowania strefy euro. nbp.pl, 2008. [dostęp 2015-12-07].
  3. Artykuł 8 Protokołu (nr 4) w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC (Dz. Urz. UE C 115 z 09.05.2008)
  4. Europejski Bank Centralny: Tasks. www.ecb.europa.eu. [dostęp 2015-12-07].

BibliografiaEdytuj

  • Ryszard Wierzba: Europejski Bank Centralny. W: Bankowość centralna od A do Z. Narodowy Bank Polski, s. 156-157.

Linki zewnętrzneEdytuj