Farnace - opera trzyaktowa z librettem Antonia Marii Lucchiniego skomponowana przez Antonia Vivaldiego dla Teatro Sant'Angelo w Wenecji na sezon operowy roku 1727. Do tego samego libretta muzykę storzyło wielu innych kompozytorów, wcześniej Leonardo Vinci oraz później m.in. Francesco Corselli i Josef Mysliveček; z innym librettem pod tym samym tytułem Antonio Caldara.

Farnace
ilustracja
Muzyka Antonio Vivaldi
Libretto Antonio Maria Lucchini
Liczba aktów 3
Język oryginału włoski
Data powstania 1727
Vivaldi

Farnace jest jedną z najlepiej dziś znanych oper Vivaldiego. Zawiera wiele znakomitych arii, jak: Gelido in ogni vena (zamarzam w mych żyłach) i chórów zapowiadających nadejście ery Verdiego i Donizettiego: Dell'eusino...