Fazy głoski

Fazy głoski – trudno obserwowalne, trwające setne, czasem tysięczne sekundy, części czasu trwania całej głoski, zwane także momentami artykulacyjnymi głoski. Wyróżnia się trzy fazy głoski[1]:

  • następ (wstęp, nastawa) – w tej fazie aparat mowy przechodzi od stanu obojętnego, właściwego oddechowi, do pozycji niezbędnej do wyartykułowania głoski
  • szczyt (postawa) – faza polega na trwaniu narządów mowy w ułożeniu właściwym dla danej głoski
  • zestęp (odstawa, ustęp, odstęp) – w tej fazie narządy mowy wracają do stanu obojętnego[2].

Przykładowe procesy artykulacyjne w fazach głoski [z]:

  • następ: czubek języka zbliża się do przednich, górnych zębów, zsuwają się więzadła głosowe
  • szczyt: między zębami a językiem powstaje szczelina, więzadła głosowe drgają
  • zestęp: język oddala się od zębów, więzadła głosowe rozsuwają się

Fazy artykulacyjne głoski bada się na zapisie filmowym (np. kinorentgenograficznym) pozwalającym zwalniać i zatrzymywać obraz oraz poprzez zapis cyfrowy dźwięku.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj