Feliks Brzeski

Feliks Brzeski z Brześcia (14811545) – wojewoda mazowiecki, pierwszy vicesgerent Mazowsza w latach 1526-1528, w 1524 otrzymał dożywotnio książęce miasteczko Sochocin.