Filozofia przypadku

Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii – obszerny esej autorstwa Stanisława Lema poświęcony teorii literatury i jej wpływu na współczesną kulturę. Wydany po raz pierwszy przez Wydawnictwo Literackie w 1968 roku.

Filozofia przypadku.
Literatura w świetle empirii
Autor

Stanisław Lem

Typ utworu

Publicystyka i krytyka literacka

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Polska

Język

polski

Data wydania

1968

Wydawca

Wydawnictwo Literackie

Sprawy literatury są tu ujęte przez Lema z punktu widzenia nauk ścisłych: cybernetyki, matematyki, logiki, teorii prawdopodobieństwa, teorii gier, biologii i fizyki. Punktem centralnym pracy jest teoria dzieła literackiego. Autor poddał krytyce istniejące szkoły literaturoznawstwa i podał zarys nowej teorii. Najważniejszą kategorią całościowej koncepcji - przewijającą się przez całe dzieło - jest przypadek i jego przemożny wpływ na wszelkiego rodzaju ewolucje oraz kulturę.

Praca była w kolejnych wydaniach zmieniana. W wydaniu trzecim z 1988 roku Lem zrezygnował z osobnego rozdziału poświęconego strukturalizmowi, dodał natomiast rozdział krytycznoliteracki poświęcony m.in. własnej powieści Wizja lokalna oraz Imieniu róży autorstwa Umberto Eco.

Spis rozdziałówEdytuj

1. wydanie z 1968 r.Edytuj

 • Przedmowa
 • I. Wstęp
 • II. Sformułowanie programu
 • III. Przedpole
 • IV. Kreacja dzieła
 • V. Semantyka i pragmatyka
 • VI. Informacjonistyka i logika
 • VII. Cybernetyka stosowana
 • VIII. Los społeczny, czyli znaczenie dzieła
 • IX. Nowoczesność, czyli przypadek
 • X. Modele dzieła
 • XI. Strukturalizm i ewolucjonizm
 • XII. Wycieczka w semiologię
 • XIII. Wprowadzenie w metakrytykę. Teoria kultury
 • XIV. Szczypta praktyki
 • XV. Zakończenie
 • Posłowie

2. wydanie z 1975 r.Edytuj

 • Przedmowa
 • Wstęp do II wydania
 • I. Wstęp
 • II. Sformułowanie programu
 • III. Przedpole
 • IV. Kreacja dzieła
 • V. Semantyka i pragmatyka
 • VI. Informacjonistyka i logika
 • VII. Cybernetyka stosowana
 • VIII. Los społeczny, czyli znaczenie dzieła
 • IX. Nowoczesność, czyli przypadek
 • X. Modele dzieła
 • XI. Strukturalizm i ewolucjonizm
 • XII. Wycieczka w semiologię
 • XIII. Wprowadzenie w metakrytykę. Teoria kultury
 • XIV. Szczypta praktyki
 • XV. Zakończenie
 • Posłowie

3. wydanie z 1988 r.Edytuj

 • Przedmowa
 • Wstęp do II wydania
 • Komentarz do III wydania
 • I. Wstęp
 • II. Sformułowanie programu
 • III. Przedpole
  • Fenomenologiczna teoria dzieła
  • Problemy językowe, literackie i estetyczne
 • IV. Kreacja dzieła
 • V. Semantyka i pragmatyka
  • Znak i symbol
  • Język: introspekcja i substrat neutralny
  • Reprezentacja jako antynomia: obecna nieobecność
  • Matryce kulturowe semantyki
 • VI. Informacjonistyka i logika
  • Dzieło: informacja strukturalna i selektywna
  • Dzieło: ujęcie logiczne i empiryczne
 • VII. Cybernetyka stosowana
  • Wstęp
  • Ograniczenie metody
  • Sterowanie i gra
  • Mechanizmy odbioru
  • Szum w literaturze
  • Klasyfikacje kodów
  • Modelowanie w nauce i w literaturze
 • VIII. Los społeczny, czyli znaczenie dzieła
  • Wstęp
  • Sprawdziany społeczne znaczeń
  • Filtr, czyli znawcy literatury
  • Stochastyczny los dzieła
  • Arcydzieło zdemaskowane
  • Kariera falsyfikatu
 • IX. Nowoczesność, czyli przypadek
  • Wstęp
  • Rekapitulacja i krok naprzód
  • Nowa powieść i nowa fizyka
  • Nowa powieść i matematyka
 • X. Modele dzieła
  • Modele biologiczne dzieła
  • Granice modelu biologicznego
  • Model fikcji literackiej
  • Obiekty informacyjne i obiekty fizyczne
  • Stochastyczny model dzieła
  • Podsumowanie
 • XI. Granice wzrostu kultury
  • Sacrum i profanum
  • Kłopoty z definicją kultury
  • Skąd się wzięła kultura?
  • Losowość w kulturze
  • Patologia kultury
 • XII. Literatura i poznanie
  • Wstęp
  • Teoria i praktyka literatury
  • Czas przeszły dokonany
  • Imię róży
  • Mała medytacja pod mottem Habent sua fata libelli
  • Małej medytacji część druga
  • Jak stworzyć czytelników?
  • Czas przyszły lub inny
  • Wstęp
  • Wizja lokalna
  • Bilans
 • XIII. Wycieczka w genologię
  • Todorova typologia fantastyki
  • Literatura jako antynomia
  • Strukturalizm i aksjologia
 • XIV. Wprowadzenie w metakrytykę
  • Bezwiedność literatury
  • Dwa zbiory i jeden przykład
  • Model krytyki
  • Protokół lektury
  • Konkretyzacja i ocena
  • Metazoil
  • Zagadka języka
 • XV. Szczypta praktyki
 • XVI. Zakończenie
 • Posłowie

BibliografiaEdytuj

 • Ewa Balcerzak: Stanisław Lem. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973, s. 154-156, seria: Portrety współczesnych pisarzy polskich.

Linki zewnętrzneEdytuj