Fitocenoza (biocenoza roślinna) – zbiorowisko roślinne wchodzące w skład określonej biocenozy i stanowiące w jej obrębie wyodrębniające się, niepowtarzalne zjawisko przyrodnicze. Fitocenoza jest podstawową jednostką roślinności. Jest bytem realnym w odróżnieniu od abstrakcyjnego zespołu roślinnego. Cechą wyróżniającą konkretną fitocenozę jest inna niż w sąsiedztwie kombinacja gatunków roślin zorganizowanych w zbiorowisko w podobnych warunkach ekologicznych, biogeograficznych i historycznych[1].

Przykład fitocenozy leśnej klasyfikowanej do zespołu jaworzyna miesiącznicowa Lunario-Aceretum pseudoplatani

Do najważniejszych zagadnień związanych z badaniem fitocenoz należą:

  • dynamika fitocenozy (proces wymiany gatunków i różnicowania roślinności),
  • stabilność fitocenozy (równowaga dynamiczna),
  • struktura przestrzenna fitocenozy (pionowa-warstwowa i pozioma-mozaikowa).

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 26. ISBN 978-83-01-14439-5.

Bibliografia edytuj