Formy prawne przedsiębiorstw

forma, jaką przyjmuje przedsiębiorstwo w momencie rejestracji

Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na:

  1. formy krajowe, które przewidziane są w ustawodawstwie danego kraju oraz
  2. formy paneuropejskie, które są uregulowane w ustawodawstwie wspólnotowym i obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Wybór formy determinuje m.in. sposób rejestracji przedsiębiorstwa lub spółki oraz zasady organizacji, czyli jego strukturę organizacyjną.

Formy prawne przedsiębiorstw w PolsceEdytuj

Każda forma prawna przedsiębiorstwa uregulowana jest w innym akcie prawnym.

Spółki prawa handlowego uregulowane w kodeksie spółek handlowych obejmują:

Kodeks cywilny z kolei reguluje działalność następujących form prawnych przedsiębiorstw:

Pozostałe formy prawne uregulowane są w poszczególnych aktach prawnychustawach. Inne spotykane podmioty gospodarcze w polskim ustawodawstwie to:

Paneuropejskie formy prawne przedsiębiorstwEdytuj

Od 1 maja 2004 roku w Polsce można również zawiązywać tzw. spółki paneuropejskie, które są uregulowane zarówno w ustawodawstwie wspólnotowym, jak i krajowym. Obejmują one takie formy prawne jak:

Oficjalnie używane skróty polskich form prawnych według krajowego ustawodawstwaEdytuj

Pełna nazwa Skrót dopuszczalny Podstawa prawna
spółka akcyjna S.A. Kodeks spółek handlowych, art. 305 § 2
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. lub spółka z o.o. Kodeks spółek handlowych, art. 160 § 2
spółka jawna sp. j. Kodeks spółek handlowych, art. 24 § 2
spółka partnerska sp.p. lub zwrot po nazwie spółki: „i partner” bądź „i partnerzy” Kodeks spółek handlowych, art. 90 §§ 2 i 3
spółka komandytowa sp.k. Kodeks spółek handlowych, art. 104 § 2
spółka komandytowo-akcyjna S.K.A. Kodeks spółek handlowych, art. 127 § 2

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj