Fragmenty wiedeńskie

Zdjęcie jednej z kart

Fragmenty wiedeńskie – pochodzące z przełomu XI i XII wieku dwie mocno uszkodzone karty pergaminowe zapisane głagolicą.

Karty znajdują się w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej, gdzie zostały odkryte w 1890 roku przez Vatroslava Jagicia, który następnie opublikował ich tekst[1]. Zawierają fragmenty sporządzonego na terenie Chorwacji odpisu łacińskiego mszału w tłumaczeniu na język staro-cerkiewno-słowiański[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Słownik starożytności słowiańskich. T. 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964, s. 380.