Fuga (budownictwo)

Brick wall old.jpg

Fuga (budownictwo) (niem.)

  • spoina w murze pomiędzy cegłami w wątku murarskim
  • spoina między płytkami ceramicznymi ułożonymi na ścianie lub podłodze
  • szczelina dylatacyjna, czyli szczelina celowo utworzona w budynku lub jego elemencie
  • wyżłobienie w desce służące do połączenia wzdłużnego np. w boazerii

Cechy charakterystyczneEdytuj

  • grubość: współcześnie do wiązania cegieł stosuje się spoiny 1-2 cm. Podobne grubości stosowano w średniowieczu (1 cm w arch. romańskiej, 1,5-1,8 w gotyku). W starożytności stosowano spoiny grubsze (3-4 cm w Rzymie, 8 cm w Bizancjum).
  • kolor: wynika ze składu zaprawy, a zwłaszcza z domieszek.
  • kształt: spoinę można modelować na różne sposoby. Można ją podciąć, zaokrąglić do wewnątrz muru lub wyprofilować w kształcie wałka.

Linki zewnętrzneEdytuj