Funkcjonalne grupy troficzne

Funkcjonalne grupy troficzne, gildie – grupa organizmów odżywiająca się w podobny sposób i podobnym pokarmem. Pojęcie wprowadził Cummins w ramach koncepcji ciągłości rzeki (river continuum). Ze względu na wielkość konsumowanego pokarmu jak i sposób odżywiania się wyróżniamy:


Zobacz też: river continuum, strefowość cieków