Góry Gilău

Munţii Gilău (węg Gyalui-havasok) – masyw górski znajdujący się w Rumunii, trzecie co do wysokości pasmo górskie w górach Apuseni zwanymi Górami Zachodniorumuńskimi.

Mapa gór Apuseni

Najwyższym szczytem jest Muntele Mare (1826 m n.p.m.) Granice gór na północy stanowi dolina Someşul Cald – Gorącego Samoszu, lub bardziej na północ aż do kotliny Huedin. Po wschodniej stronie grzbiety schodzące z gór Gilău wchodzi w skład gór Trascău. Południową granicę stanowi dolina rzeki Arieş, a granicę zachodnią stanowi miejscowość Albac wzdłuż potoku Albacu, a następnie rejon polany Urşoaia, wzdłuż potoku Beliş do miejscowości o tej samej nazwie.

Góry te zbudowane są głównie ze skał krystalicznych. Południowo-wschodnia część gór łączy się z obszarami krasowymi, wchodzącymi w skład gór Trascău.