Głowica napędowa (kolej)

Głowica napędowalokomotywa o specjalnej konstrukcji, będąca w normalnej eksploatacji częścią zespołu trakcyjnego, umieszczona na jednym lub obydwu końcach składu.

Głowica napędowa może teoretycznie służyć jako normalna lokomotywa, ale w praktyce jest to zwykle utrudnione ze względu na istnienie w tego typu pojazdach kabiny maszynisty tylko na jednym ich końcu oraz częstą niekompatybilność sprzęgów na obydwu końcach głowicy.

Zobacz teżEdytuj