Gaja – element olinowania ruchomego. Lina służąca do zmiany położenia w płaszczyźnie poziomej drzewc takich jak gafel lub bom. Jej pełne nazewnictwo pochodzi od połączenia z nazwą elementu, którym porusza np. gafelgaja. Występuje również przy innych elementach jak np. żurawiki (szlupgaja).

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Jerzy W. Dziewulski: Wiadomości o jachtach żaglowych. Warszawa: Alma-Press, 2008, s. 383. ISBN 978-83-7020-358-0.