Gaudenty (biskup lubuski)

biskup katolicki

Gaudentybiskup lubuski żyjący w XII wieku. Wincenty Kadłubek w swojej kronice wymienia go wśród uczestników synodu łęczyckiego w 1180 roku. Jest to zarazem jedyna wiadomość źródłowa o nim. Nie jest znana ani data rozpoczęcia przez niego posługi biskupiej, ani data jego śmierci. Być może do niego odnosi się notatka Gedico episcopus Lubucensis w nekrologu opactwa św. Wincentego we Wrocławiu pod dniem 19 września.

Gaudenty
Kraj działania

Polska

Biskup lubuski
Okres sprawowania

1180

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Inkardynacja

diecezja lubuska

Bibliografia Edytuj

  • Sigmund Wilhelm Wohlbrück: Geschichte des ehemaligen Bisthums Lebus und des Landes dieses Nahmens, Berlin 1829
  • Wojciech Kętrzyński: Studyja nad dokumentami XII wieku, Roczniki Akademii Umiejętności, Lwów 1891, s. 313