Gen letalny

T t
T TT Tt
t Tt tt

t - w układzie homozygotycznym gen letalny, recesywny;
kolor czerwony - śmierć homozygoty

Gen letalnygen powodujący śmierć organizmu. Następuje ona wskutek zaburzeń rozwojowych zygoty lub osobnika przed osiągnięciem zdolności do rozrodu. Geny letalne są zazwyczaj genami recesywnymi, ponieważ dominacja nie może utrzymać się w środowisku (umierają wszystkie heterozygoty i homozygoty dominujące, więc cecha nie jest przekazywana dalej). Zazwyczaj pojawienie się genu letalnego w heterozygocie jest przyczyną skrócenia życia.

Przykłady chorób wywołanych genami letalnymi (prowadzą do śmierci):

BibliografiaEdytuj