Generałowie zakonu pallotynów

(Przekierowano z Generałowie pallotynów)

Przełożeni generalni Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiegogenerałowie pallotynów.

Generał pallotynów nosi tytuł rektora generalnego i jest wybierany na sześcioletnią kadencję przez zebranie generalne bezwzględną większością głosów tych, którzy są obecni na zebraniu. Na urząd przełożonego generalnego można być wybranym kolejno maksymalnie dwa razy.

Imię i nazwisko Okres Uwagi
ks. Franciszek Vaccari 1850-1856
ks. Rafał Melia 1856-1862
ks. Ignacy Auconi 1862-1869
ks. Józef Faà di Bruno 1869-1889
ks. Karol Orlandi 1889-1890 wikariusz generalny
ks. Józef Bannin 1890-1895 wikariusz generalny
ks. Scipio Tofini 1895-1896 wikariusz generalny
ks. Wilhelm Whitmee 1896-1903
ks. Maksymilian Kugelmann 1903-1909
ks. Karol Gissler 1909-1919
ks. Jacek Cardi 1919-1925
ks. Piotr Resch 1925-1931
ks. Jacek Cardi 1931-1937
ks. Karol Hoffmann 1937-1947
ks. Wojciech Turowski 1947-1953
ks. Wilhelm Möhler 1953-1971
ks. Mikołaj Gorman 1971-1977
ks. Ludwik Münz 1977-1983
ks. Martin Juritsch 1983-1992
ks. Séamus Freeman 1992-2004
ks. Friedrich Kretz 2004-2010
ks. Jacob Nampudakam 2010-