Otwórz menu główne

Generalizacja

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła: Generalizacja.
  • generalizacja bodźca w psychologii — reagowanie (bez uczenia) na podobny bodziec przez tę samą reakcję; siłę reakcji wyznacza podobieństwo bodźców (gradient generalizacji); oprócz podobieństwa zmysłowego (np. kształtu) powodem może być "podobieństwo" znaczeniowe — tzw. generalizację semantyczną, dotyczy to np. słów o zbliżonym znaczeniu;
  • generalizacja w psychologii społecznej – nadmierne uogólnienie, przypisanie wszystkim członkom grupy stereotypizowanej cech spotkanych jedynie u kilku przedstawicieli danej zbiorowości;
  • generalizacja mapy — proces zmniejszania szczegółowości mapy jako konsekwencja zmniejszania jej skali. Może podlegać częściowej automatyzacji dla niektórych rodzajów obiektów i map (np. topograficznych), i pozostawieniu na niej najważniejszych szczegółów (rzeki, budynki).
  • generalizacja w informatyce
  • Uogólnienie