Gotfryd III von Raabs

Gotfryd III von Raabs (zm. ok. 1160) - burgrabia Norymbergi od ok. 1146 do ok. 1160.

Był synem pierwszego burgrabiego Norymbergi - Gotfryda II von Raabs i bratankiem Konrada I von Raabs. Po raz pierwszy figuruje w źródłach jako burggravius de Norinberg. Po jego śmierci funkcje burgrabiego objął jego stryjeczny brat - Konrad II von Raabs.

Zobacz też