Grzegorz II (książę Neapolu)

Grzegorz II (? – zm. 794) był księciem Neapolu w latach 766794.

Grzegorz II
książę Neapolu
Książę Neapolu
Okres

od 766
do 794

Poprzednik

Stefan II

Następca

Teofilakt II

Dane biograficzne
Data śmierci

794

Ojciec

Stefan II

Był najstarszym synem Stefana II, który powiększał swe siły przeciw bizantyjskim suwerenom, następnie abdykował, wstąpił do klasztoru, a Neapol pozostawił swemu synowi. Stefan połączył władzę cywilną, wojskową i religijną w ręku księcia i tę połączoną strukturę władzy przekazał swemu synowi, który ją z wdzięcznością utrzymywał.

Następcą Grzegorza został inny potomek Stefana – Teofilakt II.