Grzegorz Miernik

polski historyk

Grzegorz Andrzej Miernik (ur. 1960 w Skarżysku-Kamiennej) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych.

Życiorys edytuj

W 1984 roku ukończył studia z zakresu historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jego praca magisterska dotyczyła powojennego Skarżyska-Kamiennej. Rozprawę doktorską pt. Kolektywizacja wsi w woj. kieleckim w latach 1948–1956, której promotorem był Stefan Iwaniak, obronił w 1995 roku na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2008 na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach w oparciu o rozprawę pt. „My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy. Dysertacja ta została nagrodzona Nagrodą KLIO w kategorii monografii naukowej (2008).

W latach 1985–1987 był nauczycielem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. W 1987 roku podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, przekształconej następnie w Akademię Świętokrzyską i Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Początkowo zatrudniony był na stanowisku asystenta, a później adiunkta (1995) i od 2009 profesora. W latach 1996–2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii. Specjalizuje się w historii Polski po II wojnie światowej.

Wybrane publikacje edytuj

Monografie:

  • Opór chłopów wobec kolektywizacji w województwie kieleckim. 1948–1956, Kielce 1999
  • „My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy, Kielce 2007

Pod redakcją:

  • Wieś polska wobec wydarzeń 1956 roku, pod red. G. Miernika, Kielce 1998
  • Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, pod red. G. Miernika, Kielce 2003
  • Życie codzienne w PRL (1956–1989), pod red. G. Miernika i S. Piątkowskiego, Radom 2006
  • Wieś w Polsce Ludowej, pod red. G. Miernika, Kielce 2005
  • Kultura wysoka, kultura popularna, kultura codzienności w Polsce 1944–1989, red. G. Miernik, Kielce 2010

Bibliografia edytuj

  • Z perspektywy czterdziestolecia. Księga pamiątkowa Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (1970–2010), pod red. R. Gryza, Kielce 2010, s. 207-208.
  • Dr hab. Grzegorz Andrzej Miernik, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2014-09-04].