Otwórz menu główne

Gunczerzewiczherbu Łabędź. Polski szlachcic nobilitowany w 1634.

Etymologia i pisownia nazwiskaEdytuj

Pierwotna forma nazwiska, tak zwane "miano osobowe" lub "zwanie" (jak go zwą?), pochodzi od nazwy miejscowości Goncarzewy (ówczesna nazwa – Gunczerzewy). "Zwanie" de Gunczerz (pochodzący z miejscowości Gunczerzewy) początkowo przypisane było danemu osobnikowi. Z czasem go uproszczono i przyjęto nazwy: Gunczerz (dla stanu szlacheckiego Gunczerzewski) – przynależne ojcu i Gunczerzewicz – przynależne synowi. "Zwanie" Gunczerzewicz jako nazwisko przypisane zostało całej rodzinie zstępnej (w linii prostej z ojca na dzieci).

Aż do połowy XX w. zapisywane było fonetycznie, dlatego jego nazwa ulegała zmianom.

Współcześnie pisownia nazwiska na terenie Polski obejmuje 8 przypadków: Goncerzewicz, Gonczerzewicz, Goncarzewicz, Gącarzewicz, Gączarzewicz, Gąceżewicz, Goncerszewicz, Gącerzewicz.

BibliografiaEdytuj

  • Herbarz Polski, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich Adam Boniecki – Marek Jerzy Manikowski Ph.D., publisher by Dr. Manikowski Publikacje Elektroniczne, Kraków, Poland 2005, ISBN 83-918058-3-2