Gwiazdki zuchowe

Gwiazdki zuchowe – "stopnie" zdobywane przez zuchy, oznaczane w postaci gwiazdek noszonych nad lewą kieszenią bluzy mundurowej pod Znaczkiem zucha. Pomagają w osiągnięciu przez zuchy określonego etapu rozwoju, przygotowującego do podjęcia zadań odpowiadających nazwie gwiazdki. Rolą gwiazdek zuchowych jest wspieranie rozwoju intelektualnego, duchowego, fizycznego i społecznego zucha.

Oznaczenie ZHP ZHR dziewczynki ZHR chłopcy
1 gwiazdka zuch ochoczy zuch wtajemniczony zuch pierwszej gwiazdki
2 gwiazdki zuch sprawny zuch zaradny zuch drugiej gwiazdki
3 gwiazdki zuch gospodarny zuch opiekuńczy zuch trzeciej gwiazdki

Cele wychowawczeEdytuj

  • Wyrobienie u zuchów umiejętności pracy nad sobą,
  • Kształtowanie nawyków życzliwego współżycia w grupie rówieśników,
  • Kształtowanie pojęcia mówiącego o znaczeniu człowieka w środowisku naturalnym
  • Rozwijanie potrzeb społecznych dziecka

MetodykaEdytuj

Jedynym wymogiem, który zuch musi spełnić przed przystąpieniem do zdobywania gwiazdki, jest poznanie i zrozumienie Prawa Zucha oraz złożenie Obietnicy. Jest to umotywowane faktem, iż aby przystąpić do pracy nad rozwojem danej osoby, musi ona znać cel, do którego dąży. Drużynowy w swoim planie pracy powinien umieścić te sprawności, które pomogą dzieciom w realizacji programu danej gwiazdki. Gwiazdki powinny być uroczyście przyznawane w Kręgu Rady, a fakt ich przyznania wpisywany do książeczki zuchowej. Nie powinno się narzucać zadań zuchom, a także łączyć spraw szkolnych i zuchowych[1].

BibliografiaEdytuj

  • Regulamin stopni, odznak i odznaczeń ZHR[2]

PrzypisyEdytuj