HSH Nordbank

HSH Nordbank AG – niemiecki bank komercyjny.

HSH Nordbank AG
Ilustracja
Ilustracja
Forma prawna

spółka akcyjna

Data założenia

2 czerwca 2003

Państwo

 Niemcy

Siedziba

Hamburg i Kilonia

Rodzaj banku

bank uniwersalny

Strona internetowa

DziałalnośćEdytuj

HSH jest bankiem komercyjnym, którego głównym regionem działalności, skupiającej się głównie na bankowości handlowej i prywatnej, są północne Niemcy. Działalność związana z bankowością handlową koncentruje się na realizacji projektów w obszarze żeglugi, bankowości korporacyjnej, transportu, nieruchomości i energii ze źródeł odnawialnych[1].

HSH jest największym na świecie podmiotem finansującym statki oraz ma znaczący udział w rynku finansowania lotnictwa (w ramach swojego działu ds. transportu). W grudniu 2008 r. HSH był obecny w 21 największych ośrodkach finansowych w Europie, Azji i Ameryce[1].

Grupa HSH jest piątym pod względem wielkości bankiem kraju związkowego (niem. Landesbank) w Niemczech, z siedzibami zarządu w Hamburgu i Kilonii. Jest spółką akcyjną (Aktiengesellschaft) utworzoną w dniu 2 czerwca 2003 w wyniku połączenia Hamburgische Landesbank i Landesbank Schleswig-Holstein. W październiku 2006 r. spółka Flowers nabyła 24,1% akcji HSH (26,6% praw głosu) od WestLB w perspektywie pierwszej oferty publicznej (IPO) HSH w 2008 r.[1]

W dniu 31 grudnia 2008 r. suma bilansowa HSH wynosiła 208 mld EUR, a wartość aktywów ważonych ryzykiem – 112 mld EUR[1].

Ogłoszenie upadłości przez Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. przyczyniło się do pogłębienia trudności HSH związanych z refinansowaniem, w związku z czym bank ten zwrócił się do Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (niemiecki Fundusz Stabilizacji Rynków Finansowych) o udzielenie gwarancji zachowania płynności w wysokości 30 mld EUR[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e 2012/477/UE: Decyzja Komisji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.29338 (C 29/09 (ex N 264/09)) przyznanej przez Niemcy na rzecz HSH Nordbank AG. (CELEX: 32012D0477).