Halina Parafianowicz

polska historyk

Halina Parafianowicz (ur. 1953) – polska historyk, profesor nauk humanistycznych.

Specjalizuje się w historii Europy Środkowej i Wschodniej XIX-XX w., historii najnowszej powszechnej, historii USA. Pełni funkcję kierownika Katedry Historii 1919 – 1945 Uniwersytetu w Białymstoku i redaktor naczelnej Białostockich Tek Historycznych.

Od 1999 do 2005 pełniła funkcję dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2005-2008 była prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem KEN.

Ważniejsze publikacjeEdytuj

  • Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Herberta C. Hoovera (1919-1933) (1991)
  • Zapomniany prezydent : biografia polityczna Herberta Clarka Hoovera (1993)
  • Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918-1933 (1996)
  • Eleanor Anna Roosevelt (1884-1962) : w cieniu wielkiego męża (2000)

BibliografiaEdytuj