Hanna Sochacka-Krysiak

polska ekonomistka

Hanna Barbara Sochacka-Krysiak (ur. 18 lutego 1931 w Brześciu nad Bugiem, zm. 27 kwietnia 2015) – polska ekonomistka, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny.

Hanna Sochacka-Krysiak
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

18 lutego 1931
Brześć

Data śmierci

27 kwietnia 2015[1]

prof. dr. hab nauk ekonomicznych
Alma Mater

Szkoła Główna Planowania i Statystyki (dziś Szkoła Główna Handlowa)

Doktorat

1961 – nauki ekonomiczne
Szkoła Główna Planowania i Statystyki (dziś Szkoła Główna Handlowa)

Habilitacja

1967 – nauki ekonomiczne
Szkoła Główna Planowania i Statystyki (dziś Szkoła Główna Handlowa)

Profesura

1982

Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej

Życiorys edytuj

Studia na Wydziale Finansów SGPiS rozpoczęła w 1949, po uzyskaniu matury w XII Państwowym Żeńskim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, kończąc je dyplomem magisterskim w 1954. Pracę nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta rozpoczęła w lutym 1953 w Katedrze Finansów Publicznych, kierowaną przez prof. Leona Kurowskiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych został jej przyznany w 1961. Habilitację uzyskała w 1967, a następnie tytuł profesora nadzwyczajnego w 1974 i profesora zwyczajnego w 1982. Nigdy nie ubiegała się o stanowiska kierownicze w SGPiS-SGH czy poza uczelnią. Zrobiła wyjątek, gdy podjęła się zorganizowania Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, którą kierowała w latach 2001–2005.

Zainteresowania naukowe koncentrowała wokół tematyki kontroli finansowej i finansowych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Osiągnięciami naukowo-dydaktycznymi są: wypromowanie ponad 500 prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), 12 rozpraw doktorskich napisanych pod jej kierownictwem, ok. 30 recenzji w przewodach doktorskich i 10 recenzji dysertacji habilitacyjnych.

Wybrane publikacje edytuj

 • Leon Kurowski, Hanna Sochacka-Krysiak, R. Szawłowski: Kontrola finansowa. Warszawa: PWG „Polgos”, 1956.
 • Leon Kurowski, Hanna Sochacka-Krysiak: Kontrola finansowa. Warszawa: PWE, 1968.
 • Hanna Sochacka-Krysiak. O pojęciu i funkcjach kontroli budżetowej. „Kontrola państwowa”. 1, 1973. 
 • Hasła Kontrola finansowa, Kontrola państwowa i Kontrola społeczna w: Hanna Sochacka-Krysiak: Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE, 1980.
 • Hanna Sochacka-Krysiak: Finanse lokalne. Warszawa: Poltext, 1993.
 • Hanna Sochacka-Krysiak: Finanse publiczne. Warszawa: Poltext, 1994.
 • Leon Kurowski, Eugeniusz Ruśkowski, Hanna Sochacka-Krysiak: Kontrola finansowa w sektorze publicznym. Warszawa: PWE, 2000. ISBN 83-208-1244-5.
 • Hanna Sochacka-Krysiak. Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansów państwa. „Wspólnota”. 39, 2001. 
 • Problemy podatków lokalnych i dochodów budżetowych samorządu terytorialnego w: Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2008.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia edytuj

Przypisy edytuj

 1. Wspomnienia [online], uczelnia.sgh.waw.pl [dostęp 2018-05-29].

Bibliografia edytuj

 • Eseje o finansach publicznych. Księga jubileuszowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. dr hab. Hanny Sochackiej-Krysiak. Janusz Ostaszewski (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2011. ISBN 978-83-7378-626-4.
 • Księga SGH. Pracownicy i absolwenci – kto jest kim?. Zespół redakcyjny pod przewodnictwem Romualda Bauera (red.). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2004, s. 305. ISBN 83-7151-657-6.
 • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Janusz Kapuścik (red.). Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), tom. IV: S-Ż (z fotografią), 2002, s. 328. ISBN 83-905295-7-2.

Linki zewnętrzne edytuj