Hasło opisu bibliograficznego

Hasło opisu bibliograficznego – wyrażenie o sformalizowanej i ujednoliconej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach[1][potrzebny numer strony] w bibliografiach i katalogach[2]. Hasłem opisu bibliograficznego powinno być hasło osobowe, tytułowe lub hasło korporatywne. Ze względu na rodzaj opisu hasła dzieli się na hasła główne i dodatkowe[potrzebny przypis].

PrzypisyEdytuj

  1. Saniewska D.:Vademecum nauczyciela bibliotekarza 2007. Warszawa: Sukurs, 2007.
  2. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Hanna Tadeusiewicz, Podręczny słownik bibliotekarza, wyd. 1, Warszawa: Wydawn. SBP, 2011, ISBN 978-83-61464-39-6, OCLC 793099732 [dostęp 2019-05-15].