Heptoda heksodowa EH2
Symbol heptody

Heptodalampa elektronowa zawierająca siedem elektrod – pięć siatek (stąd inna nazwa: pentagrid) oraz anodę i katodę.

W lampach złożonychEdytuj

Heptody mogą występować w dwóch wersjach – jako heptoda heksodowa lub heptoda oktodowa.

  • Heptoda heksodowa jest lampą bardzo podobną do heksody, różni się tylko obecnością siatki piątej, która jest siatką hamującą elektrony wtórne wybite z anody i wracające do siatki czwartej działającej identycznie jak siatka trzecia pentody. W tym typie heptod siatki sterujące to siatki pierwsza i trzecia, siatki ekranujące to siatki druga i czwarta, a siatka piąta to siatka hamująca.
  • Heptoda oktodowa jest lampą zbliżoną do oktody – różni się od niej brakiem siatki szóstej (siatki hamującej). W tym typie lampy siatki sterujące to siatki pierwsza i czwarta, siatka druga to siatka specjalna (anoda oscylatora lokalnego- heterodyny), siatki trzecia i piąta to siatki ekranujące.

ZastosowanieEdytuj

Jest wykorzystywana w obwodach mieszaczy radiowych odbiorników lampowych np. lampa ECH 81. i układach separacji impulsów odchylania lampowych odbiorników telewizyjnych np. lampa ECH 84.

W europejskim systemie oznaczeń lamp heptodzie heksodowej odpowiada litera H, a heptodzie oktodowej – litera K.


BibliografiaEdytuj

  • Jan Hennel: Lampy elektronowe. Wyd. IV. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1969.

Linki zewnętrzneEdytuj