Otwórz menu główne
Herb Warki

Herb Warki przedstawia w czerwonym polu tarczy godło przedstawiające warowne mury miejskie o barwie srebrnej (białej), z bramą pośrodku i wieńczącymi blanowanymi wieżami.

Choć herb Warki przedstawia mury miejskie, miasto nigdy ich nie posiadało. Symbol ten podkreśla miejski charakter Warki – jednego z pierwszych miast założonych w Księstwie Mazowieckim.

Zobacz też: herb Częstochowy, herb Radomia, herb Krakowa