Herb gminy Łapsze Niżne

symbol gminy Łapsze Niżne

Herb gminy Łapsze Niżne – symbol gminy Łapsze Niżne, przedstawiający w polu błękitnym zielone trójwzgórze z wspiętym kozłem, flankowanym przez złote słońce, gwiazdę i półksiężyc srebrne.

Herb gminy nawiązuje do herbu węgierskiej rodziny Berzeviczych, właścicieli od XIV wieku Zamagurza Spiskiego i zamku niedzickiego. Opis herbu znajduje się w Statucie gminy Łapsze Niżne (§6, punkt 1, i załącznik nr 4).

Jako herb gminy w użyciu od 1996 r.

Godło herbu Berzeviczych znajdowało się też w polu czwartym, wielopolowego herbu węgierskiego komitatu Szepes (pol. Spisz).