Herb gminy Kolno

Herb gminy Kolno

Herb gminy Kolno przedstawia w polu czerwonym na wzgórzu zielonym częstokół z wieżą bramną złoty.

Jest on jednym z oficjalnych symboli gminy Kolno, przyjętym uchwałą nr XVI/117/08 Rady Gminy Kolno z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Kolno.

Projekt herbu opracowali specjaliści z Instytutu Heraldyczno–Weksylologicznego z Warszawy, następnie został on przesłany Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, która pozytywnie zaopiniowała go w ostatnich dniach kwietnia 2008 r[1].

Z uzasadnienienia wyglądu herbu opracowanego przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny w Warszawie:

Po przebadaniu stosunków własnościowych, topografii, gospodarki, miejscowej kultury i kultu religijnego nie znaleziono tematów dla herbu Gminy Kolno. W związku z tym uznano, że najlepszego tematu godła herbowego gminy dostarcza jej toponomastyka. Otóż Kolno jest nazwą kulturową pochodzącą od starosłowiańskiego słowa kol' , oznaczającego kół (pal) i określajacego miejsce na wzgórzu otoczone częstokołem (palisadą). Jeżeli więc w tarczy herbowej umieści się częstokół na wzgórzu, będzie to tak zwany "herb mówiący" (o nazwie Gminy Kolno). [...] W pełni zasadne jest umieszczenie w herbie Gminy Kolno częstokołu na wzgórzu, z bramą pełniącą funkcje bramy wjazdowej i strażnicy zarazem. Budowla ta będzie właściwym symbolem średniowiecznego grodziska, a tak ukształtowany herb nawiąże nie tylko do nazwy Gminy, ale również do najważniejszego okresu jej historii[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b R. Kotowski, Mamy symbole Naszej gminy!, "Gazeta Gminna" 2008 nr 4.