Otwórz menu główne

Herbem powiatu bolesławieckiego jest na tarczy późnogotyckiej w polu srebrnym orzeł dzielony w słup z tarczą sercową na piersi. W tarczy sercowej w polu złotym znak osobisty księcia Henryka Brodatego czarny (półksiężyc czarny barkiem ku podstawie z takimże krzyżem kawalerskim zaćwieczonym pośrodku). Od prawej bocznicy tarczy połuorzeł czerwony z sierpową połuksiężycową srebrną przepaską poprzez pierś i skrzydło. Od lewej bocznicy tarczy połuorzeł czarny z sierpową przepaską połuksiężycową srebrną poprzez pierś i skrzydło.