Otwórz menu główne

Herb powiatu brzeskiego (małopolskiego)

Herb powiatu brzeskiego

Herb powiatu brzeskiego przedstawia w polu czerwonym pół srebrnego gryfa, bez szponów, o dziobie i języku złotym, z takąż przepaską zakończoną trójliściem przez skrzydło.

Pół-Gryfa zaczerpnięto z herbu Brzeska (w którym występuje srebrny Gryf na czerwonym tle), a skrzydło z herbu województwa małopolskiego (Orzeł Biały na czerwonym tle). Uzasadnieniem jest trwająca przez kilka stuleci przynależność terytorialna obecnego powiatu brzeskiego do Małopolski oraz administracyjna i gospodarcza rola miasta Brzeska na obszarze powiatu.

Autorzy: Wojciech Drelicharz, Zenon Piech (opracowanie heraldyczne) i Barbara Widłak (opracowanie plastyczne).

Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 listopada 1999 roku. Po pozytywnym rozpatrzeniu herbu przez Komisję Heraldyczną (6 III 2000) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził symbole powiatu brzeskiego, w tym herb (17 V 2000).

BibliografiaEdytuj

  • Wojciech Drelicharz i Zenon Piech, Dawne i nowe herby Małopolski, Kraków 2004.