Herb powiatu radomskiego

Herb powiatu radomskiego

Herbem powiatu radomskiego jest półkolista (renesansowa) tarcza herbowa złożona z dwóch herbów.

Opis i symbolikaEdytuj

Herby te ułożone są w słup. Pierwszym z nich jest herb województwa mazowieckiego - symbol przynależności wojewódzkiej powiatu. Drugim herbem jest tarcza w kolorze błękitnym na której mieszczą się, ułożone w słup, wierszami na zmianę po 3 i 2 sześcioramienne gwiazdy w kolorze złotym, które symbolizują gminy powiatu oraz majuskuła R - inicjał Radomia, stolicy powiatu. Motyw herbu drugiego zaczerpnięty jest z herbu województwa sandomierskiego, gdzie również występują takie same gwiazdy na takim samym tle; ta część herbu symbolizuje historyczną przynależność ziem powiatu do tego województwa.