Herina (Irena) Paleologina

Herina (Irena) Paleologina – pierwsza żona Izaaka II Angelosa.

Herina (Irena) Paleologina
cesarzowa bizantyńska
Jako żona

Izaaka II Angelosa

Dane biograficzne
Mąż

Izaak II Angelos

Dzieci

Eufrozyna Angelina,
Irena Angelina,
Aleksy IV Angelos

ŻyciorysEdytuj

Tożsamość pierwszej żony Izaaka II nie jest znana, a jej imię Herina (tj. Irena) znaleziono na inskrypcji w katedrze w Spirze. Przez lata wiedziano tylko, że pochodziła z bizantyńskiej arystokracji. Źródła bizantyńskie nie znały jej imienia, jak również imienia jej najstarszej córki. Identyfikacji imienia dokonano dzięki odczytaniu noty do XIV tomu włoskiej wersji kroniki Nicetasa Choniatesa „Wielkość i katastrofa Bizancjum”. Według noty imiona pierwszej żony Izaaka II i jego najstarszej córki można znaleźć w nekrologu Ireny Angeliny, drugiej córki Izaaka, żony Filipa Szwabskiego, pochowanej obok męża w nekropolii królów niemieckich, w katedrze w Spirze. W nekrologu Irena/Maria jest nazwana córką Izaaka i Ireny[1]. Fakt, że matka i córka noszą to samo imię, skłonił badaczy do wysunięcia hipotezy, że jest to być może imię zakonne.

Jednocześnie badania nad początkami Paleologów skłoniły R. Hiestanda do wysunięcia tezy, że Herina/Irena pochodziła z rodu Paleologów i może być uznana za córkę Jerzego Paleologa Dukasa Komnena, wielkiego heteriarchy (megas hetaireiarches). Hipoteza ta opiera się na tytule jego syna Andronika Paleologa, który jest nazywany ukochanym szwagrem (gr.: "γαμβρος" "gambros" jest w dokumentach bizantyńskich używane w znaczeniu: szwagier, rzadziej zięć)[2].

Trzecie dziecko Izaaka II i Heriny: Aleksy przyszło na świat w 1182 lub w 1183 roku. Po jego narodzeniu, a przed 1186 rokiem Herina musiała umrzeć lub zostać oddalona, skoro w lutym 1186 Izaak II poślubił Małgorzatę Węgierską.

Herina urodziła Izaakowi II troje dzieci:

PrzypisyEdytuj

  1. R. Hiestand, Die erste Ehe Isaaks II. Angelos und seine Kinder, in Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinisk, XLVII 1997 pp. 199-208
  2. Morris Bierbrier's "Medieval and royal genealogy update" column in the March 1999 issue of _Genealogists' Magazine