Ten artykuł dotyczy greckich stowarzyszeń. Zobacz też: pątniczka Egeria, zwana też Heterią.

Heteria (gr. Εταιρεία, czyli "grupa przyjaciół") - nazwa, którą określano w starożytnej Grecji nieformalne stowarzyszenia arystokratyczne, a w Grecji nowożytnej stowarzyszenia naukowe, gospodarcze lub polityczne. Najbardziej znanym z nich była tajna organizacja narodowowyzwoleńcza Filiki Eteria działająca na początku XIX w.