Hieronim Miłoński

Hieronim Miłoński z Oporowa herbu Sulima (zm. przed 22 kwietnia 1649 roku) – kasztelan rozprzański w latach 1642-1648, wojski mniejszy sieradzki w latach 1630-1641, sekretarz królewski w latach 1609-1623.

Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa sieradzkiego w 1632 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]
  • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz. Kórnik 1993, s. 132, 275.