Historia raju. Ogród rozkoszy (Une histoire du Paradis. Le Jardin des délices) - książka Jeana Delumeau wydana nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w 1996 roku (wydanie francuskie w 1992). Autorką przekładu na język polski jest Eligia Bąkowska.

Historia raju. Ogród rozkoszy
Une histoire du Paradis. Le Jardin des délices
Autor

Jean Delumeau

Tematyka

Historia idei

Typ utworu

popularnonaukowa

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Francja

Język

francuski

Data wydania

1992

Pierwsze wydanie polskie
Data wydania polskiego

1996

Wydawca

Państwowy Instytut Wydawniczy

Przekład

Eligia Bąkowska

Treść

edytuj

Autor omawia wyobrażenia raju ziemskiego, jego opisy i próby umiejscowienia począwszy od Mojżesza, poprzez całą epokę średniowiecznego i nowożytnego chrześcijaństwa, aż do obumarcia tej idei na przełomie XVIII i XIX wieku.

Numer ISBN 83-06-02434-6