Hnilecké vrchy

Hnilecké vrchy – rozległa grupa górska, stanowiąca północną część Gór Wołowskich w Łańcuchu Rudaw Słowackich.

Hnilecké vrchy ciągną się na długości ok. 30 km od dolin Markuszowskiego Potoku (słow. Markušovský potok) i Żelaznego Potoku (słow. Železný potok) na zachodzie po widły Hornádu i Hnilca na wschodzie. Od północy ogranicza je dolina Hornadu, natomiast od południa dolina Hnilca oddziela je od reszty Gór Wołowskich.

W południowej części grupy w kierunku z zachodu na wschód wzdłuż doliny Hnilca ciągnie się długi, wyrównany grzbiet o wysokości 900 – 1100 m n.p.m., zbudowany ze starych skał wulkanicznych, którego najwyższym szczytem (i w ogóle najwyższym w całej grupie) jest Bukovec (1127 m n.p.m.). Na północ od niego, oddzielony doliną Słowińskiego Potoku (słow. Slovinský potok) i kotliną Rudnian, leży krasowy, mocno już zerodowany płaskowyż Galmus.

BibliografiaEdytuj

  • Ďurček Jozef a kolektív: Slovenské rudohorie. Volovské vrchy a Čierna hora. Turistický sprievodca ČSSR č. 30, wyd. Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava 1988.
  • Volovské vrchy – Krompachy. Turistická mapa 1:50 000, wyd. VKÚ Harmanec, 1995, ISBN 80-85510-80-4.