Hrabia Onslow

Informacje ogólneEdytuj

  • Dodatkowymi tytułami hrabiego Onslow są:
    • wicehrabia Cranley
    • baron Onslow
    • baron Cranley
  • Najstarszy syn hrabiego Onslow nosi tytuł wicehrabiego Cranley

Baroneci Onslow

Baronowie Onslow 1. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)

Hrabiowie Onslow 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)

Najstarszy syn 7. hrabiego Onslow: Rupert Onslow, wicehrabia Cranley

BibliografiaEdytuj