Hutman (inaczej hutman ratuszny) – w dawnej Polsce urzędnik miejski, zajmujący się administracją i ochroną porządku publicznego. Nazwa pochodzi od niemieckiego słowa Hauptmann.

Podlegał burmistrzowi i radzie miejskiej.

Do jego zadań należało :

  • nadzór nad targowiskami miejskimi
  • kontrolowanie kupców w zakresie miar i wag
  • kontrolowanie przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych
  • chwytanie złoczyńców
  • doraźne sądownictwo w drobnych sprawach
  • sprawdzanie straży dziennych i wart nocnych
  • nadzorowanie ratusza i więzienia miejskiego
  • nadzór nad pracą kata i jego pomocników

Był to urząd o znacznym prestiżu - surowo były karane wszelkie wystąpienia przeciw jego czci lub osobie. Był to również najwyżej opłacany urząd zajmujący się ochroną porządku publicznego.

BibliografiaEdytuj

  • Andrzej Abramski, Jerzy Konieczny - „Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce”, Katowice 1987