Hymn Mołdawskiej SRR

Hymn Mołdawskiej SRR został przyjęty w roku 1945 i był używany do 1991. Muzykę skomponował Ştefan Neaga i E. Łazarew, a słowa napisał Emilian Bukow oraz Iwan Bodarew.

Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть
Hymn Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
ilustracja
Państwo

Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka

Tekst

Emilian Bukow
Iwan Bodarew

Muzyka

Ştefan Neaga
E. Łazarew

Lata obowiązywania

1945 - 1991

Słowa rumuńskie w alfabecie łacińskimEdytuj

Moldova Sovietică, plaiul nostru’n floare
Alături de alte republici surori.
Păşeşte împreună cu Rusia mare
Spre al Uniunii senin viitor.
Doina înfrăţirii proslăveşte Ţara,
Cu înţelepciune condusă de Partid.
Cauza lui Lenin – cauză măreaţă –
O înfăptuieşte poporul strâns unit.
Slavă în veacuri, renăscut pământ!
Munca să-ţ’ fie creator avânt!
Şi comunismul – ţel nestrămutat –
Înalţă-l prin fapte pentru fericirea ta!

Słowa rumuńskie w cyrylicyEdytuj

Мoлдoва Сoвиетикэ, плаюл нoстру’н флoаре
Алэтурь де алте републичь сурoрь.
Пэшеште ымпреунэ ку Русия маре
Спре ал Униуний сенин виитoр.
Дoйна ынфрэцирий прослэвеште Цара,
Ку ынцелепчуне кoндусэ де Партид.
Кауза луй Ленин – каузэ мэряцэ –
O ынфэптуиеште пoпoрул стрынс унит.
Славэ ын вякурь, ренэскут пэмынт!
Мунка сэ-ць фие креатoр авынт!
Ши кoмунизмул – цел нестрэмутат –
Ыналцэ-л прин фапте пентру феричиря та!

Linki zewnętrzneEdytuj